No Picture

Vyjádření urbanistů

15.11.2018 admin 0

Oslovení a prosba – pan docent Jehlík Vyjádření – pan doc Jehlíka Dementi – pan Prof Jehlik Vyjádření pana architekta Novotného autora urbanistické studie