Charakter Hodkoviček

Hodkovičky jsou pražskou čtvrtí celkově nevelké rozlohy 208 hektarů. Morfologicky jsou však velmi členité. Jsou protnuty třemi rovnoběžnými údolními zářezy směřujícími do vltavské nivy. Stráně lemující údolí jsou zalesněné a podíl lesních porostů na celkové rozloze území je na pražské poměry zcela unikátní.

Určující a zcela převládající charakter zástavby v Hodkovičkách tvoří rozvolněná zástavba nízkopodlažních rodinných vilek v zahradách založených parcelací území v období první republiky.  Jedinečné architektonické hodnoty se skrývají ve velkorysých lesních vilových čtvrtích.

Hodkovičky tak připomínají svých charakterem spíše Klánovice nebo Jevany, než čtvrť tak relativně blízkou centra Prahy.