Důležité-Petice a veřejné setkání 12.12.2016 v ZŠ Jitřní

Vážení přátelé, sousedé z Hodkoviček a okolí,

priloha-c-4-mapa
Počet podpisů dle městských čtvrtí

děkujeme všem, kteří jste připojili svůj podpis k petici proti plánovanému projektu „Hodkovičky nad Řekou“ v podobě navrhované společnostmi VERANO REAL k.s., FINEP a.s. a A69-architekti s.r.o.  Velký dík patří zvláště Vám, kteří jste se aktivně podíleli na jejím rozšiřování a sběru podpisů.

Díky Vám všem se podařilo nashromáždit neuvěřitelných 2784 jmen s úplnými adresami a podpisy do dne 23.11. 2016, kdy byl první soubor petičních archů předán Městské části Praha 4. Následně se ještě připojili další občané a seznam se rozšířil na stávající počet 3073 signatářů! Druhý soubor petičních archů bude připojen k prvnímu a petice bude v polovině prosince předána i Magistrátu hl. m. Prahy.

Petice předaná koncem listopadu MČ Praha 4 by měla být oficiálně projednána a vydáno k ní stanovisko na veřejně přístupném jednání zastupitelstva MČ dne 16.12. 2016. Zasedání začne pravděpodobně ve 13h ve staré budově radnice v Nuslích, Táborská ul.

Naše petice s tak nečekaně početnou podporou občanů, zdá se, dala podnět ke zvýšení aktivity radních Prahy 4 ve věci chytané výstavby na území „skleníků“, jelikož nyní, krátce po jejím převzetí, radnice pořádá „Veřejné setkání nad projektem Hodkovičky nad řekou“, a to dne 12.12. v 17:30 v prostoru jídelny ZŠ Jitřní.

MČ Prahy 4 na toto setkání pozvala zástupce investora, který nás zde bude chtít seznámit s podobou projektu, přičemž zástupci MČ slibují „ústupky“, na kterých se mělo dohodnout vedení radnice s developerem. Tyto tzv. „ústupky“ by měly přinést určité změny oproti projektu, který developer předložil letos na jaře radnici, a jemuž radniční orgány vyjádřily podporu, kterou podmínily splněním 11 požadavků. Požadavky radnice však developer nesplnil. Záměr rozdělil do více etap a první a největší část projektu již 30.9. 2016 podal na stavební úřad s žádostí o vydání územního rozhodnutí. Přesto Rada MČ Praha 4 přijala dne 30.11. 2016 usnesení k uzavření neobvyklé smlouvy s developerem. Obsah smlouvy zatím není znám ani zastupitelům naší radnice.

Nejnovější událostí ve vývoji situace je, že dne 5.12. 2016 přijala Komise územního rozvoje a výstavby MČ Praha 4 nové stanovisko k projektu Hodkovičky nad řekou, kterým doporučila Radě MČ Praha 4, aby změnila své souhlasné stanovisko s projektem Hodkovičky nad řekou a vrátila proces projednání záměru mezi stavebníkem a radnicí na úplný začátek. Důvodem je, že se Komise ztotožnila s názorem veřejnosti a spolků, že není přípustné, aby stavebník neplnil podmínky stanovené Radou MČ Praha 4 a současně již podal žádost o vydání územního rozhodnutí.

Za této situace se vedení radnice a developer rozhodli dodatečně představit veřejnosti model plánovaného sídliště v Hodkovičkách. Dva a půl měsíce poté, co je podána žádost o vydání územního rozhodnutí a zahájení územního řízení může tak být kdykoliv stavebním úřadem zveřejněné.

Přijďte se seznámit, co by si developer přál v Hodkovičkách postavit. Přijďte si vyslechnout, proč záměr podporuje starosta a další představitelé strany Zelených. Přijďte si vyslechnout i další zastupitele naší radnice, kteří avizují svoji účast.

Přestože nikdo ze zástupců spolků nebyl na tuto akci oficiálně pozván a nevíme, v jaké míře se zde dostaneme ke slovu, se budeme samozřejmě i my o slovo hlásit. Navíc i my zde hodláme pro veřejnost vystavit fyzický model záměru zasazeného do krajiny (zhotovený v poměru 1 : 500) tak, aby si každý návštěvník mohl chystanou výstavbu názorně představit.

Sledujme společně další vývoj ohledně plánované výstavby. Zúčastněte se, prosím, i Vy uvedených akcí a vznášejte dotazy k představitelům naší radnice, ať nabudou jistoty, že nám na naší čtvrti opravdu záleží!

Poslední petiční archy s podpisy možno předat do pátku 9. 12. do schránky na adr. V Mokřinách 17. Děkujeme.

Eva Leitnerová

za spolek Bydlení v Hodkovičkách

 

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*