O Nás

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci ochrany zájmů obyvatel a přátel městské části Prahy 4 – Hodkovičky a zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci svých cílů a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a zájmů obyvatel a přátel Hodkoviček.
Důvodem vzniku spolku je zejména sledování a smysluplné ovlivňování plánované výstavby v městské části Prahy 4 – Hodkovičky a přilehlého okolí a dopadů výstavby na stávající obyvatele Hodkoviček a to i z dlouhodobého hlediska.