Otevřený dopis zastupitelům M.Č P4: Projekt Hodkovičky Nad řekou (FINEP) – žádost o revizi usnesení Rady MČ Praha 4

Vážení sousedé, vážení Pražané,

níže uvedený dopis byl zaslán k rukám starosty, rady a zastupitelům Prahy 4 před jenáním zastupitelstva dne 9.11.2016. Na jednání zastupitelstva občané interpelovali starostu a také radu m.č. Prahy 4. Informace k průběhu interpelací přineseme samostatnou zprávou.

————————————–

Vážený pane starosto, vážení radní, vážení zastupitelé,

Proč byste měli číst tuto důležitou zprávu? Protože městská část Prahy 4 Hodkovičky a její obyvatelé zažívají hrubý faul. I proto, že se jedná o druhý největší developerský projekt obytné výstavby, který má radnice P4 na stole. Byli jste o tom řádně informováni? Jste seznámeni s tím, jaké to má dopady? A také proto, že pod tímto otevřeným dopisem nejsou podepsány pouze spolky hájící veřejný zájem, ale také více než 50 občanů. Zároveň je v běhu petice, kdy prozatím připojilo svůj podpis 1.300 obyvatel hl.m. Prahy. Více informací zde : www.bydlenivhodkovickach.cz .

Předmětný dopis je zde: 20161108 Otevřený dopis starostovi, radě, zastupitelům

obracíme se na Vás jménem spolku Bydlení v Hodkovičkách, spolku Přátelské Lysiny a jménem obyvatel Hodkoviček a formou otevřeného dopisu bychom na Vás rádi apelovali ve věci developerského projektu „Hodkovičky Nad řekou“, který chce stavebník realizovat v prostoru bývalých skleníků Hodkovičky. Jedná se o projekt o celkové kapacitě více než 500 bytových jednotek v 16-ti bytových domech, z nichž některé budou dosahovat výšky až 9 podlaží, měřeno od úrovně stávajícího terénu. To vše chce starosta a rada m.č. Prahy 4 umístit do vilové nízkopodlažní zástavby. 

Jedná se o natolik velký a kontroverzní projekt, že považujeme za nezbytné, aby se mu věnovala nejen samotná rada, ale vzalo ho na zřetel i celé zastupitelstvo. Dosavadní přístup rady považujeme v této věci za nekonzistentní a bez respektu k požadavkům obyvatel Hodkoviček. Z tohoto důvodu si Vám proto dovolujeme adresovat níže přiložený otevřený dopis, který Vám osvětlí naše postoje k tomuto projektu.

Na první straně tohoto dopisu naleznete sumarizaci našich výhrad jak k samotnému projektu, tak i k tomu, jakým způsobem k němu přistupuje Rada MČ Praha 4. Na druhé straně dopisu jsou definovány naše základní čtyři požadavky. V příloze č. 1 pak naleznete podrobnou argumentaci pro naše postoje z úvodní části dopisu. Obsahem přílohy č. 3 je pak naše vlastní vizualizace celého záměru firmy FINEP.

Na závěr si dovolujeme uvést, že dne 24. 10. 2016 se uskutečnilo setkání s občany Hodkoviček, na kterém nám vyjádřilo podporu 200 obyvatel. Tímto dnem jsme rovněž zahájili petiční akci, do které se doposud zapojilo 1.300 obyvatel Prahy. Obsahem petice adresované na MČ Praha 4 a MHMP jsou požadavky, které jsou součástí i tohoto otevřeného dopisu.

Velmi oceníme, pokud si najdete čas a k záměru společnosti FINEP si uděláte vlastní úsudek. Pokud na nás budete mít jakékoliv dotazy, velmi rádi se s Vámi sejdeme a naše postoje Vám osobně vysvětlíme. Pro další informace o naší činnosti můžete využít také internetové stránky spolku Bydlení v Hodkovičkách www.bydlenivhodkovickach.cz.

Budeme rádi, když se také připojíte k petici: http://bydlenivhodkovickach.cz/?page_id=310

Zastupitelům a jejich rodinným příslušníkům, kteří již tak učinili – děkujeme.

S pozdravem

Ing. Jan Hevessy

předseda spolku Bydlení v Hodkovičkách

jan.hevessy@bydlenivhodkovickach.cz

605 221 597

a

Ing. Tomáš Papáček

člen výboru spolku Přátelské Lysiny

PratelskeLysiny@seznam.cz

602 667 371

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*