Radnice Prahy 4 stále neodpověděla na zásadní dotazy občanů z jednání zastupitelstva 9.11.2016

zastupitelstvo_09-11-2016Občané se dne 9.11.2016 účastnili zasedání zastupitelstva M.Č. Prahy 4 a položili dotazy (interpelovali) starostovi a radě. Uběhl měsíc a radnice nám na naše zásadní dotazy ještě neodpověděla – dle jednacího řádu musí odpovědět do 60 dní, pokud neodpoví na místě, což se ve většině případů nestalo. Největší potlesk sklidila paní Helena Kameníková.

 

Jsem občankou Prahy 4 už téměř 80 let. Zažila jsem tam mnoho věcí jak za války, tak i za totality, ale nezažila jsem takovou věc, abych se zklamala v našich představitelích, aby nám neřekli nic o tom, co chtějí dělat s naším okolím. Můj dědeček ve 27. roce postavil domek pro své zaměstnance, protože tam měl zahradu a pole, o to jsme přišli, ale to není to nejdůležitější. Ale důležité je to, že jsme tam bydleli v klidném a hezkém prostředí. Já bych vás moc prosila, kdybyste se nás zastali, protože strašně mě zklamal náš pan starosta.

Helena Kameníková


V zářijovém čísle časopisu Vaše čtyřka jsem si přečetl medailonek pana starosty Štěpánka, ve kterém říká, jak je zásadně proti velkým developerským projektům v Praze 4, jak podporuje občany a občanské spolky proti megalomanským výstavbám, mimo jiné výslovně i v Hodkovičkách. Informoval jsem se osobně u šéfredaktorky tohoto časopisu paní Kůrové, a ta mi sdělila, že tento článek zaslala přímo radnice a oni ho pouze v nezměněné podobě otiskli. Proto bych se vás, pane starosto, rád zeptal, jaké jsou ty další megalomanské projekty, proti kterým v Hodkovičkách bojujete a jakým způsobem proti nim bojujete. My o žádných developerských projektech, proti kterým byste vystupoval a podporoval v boji proti nim ony dva spolky, nevíme. Bylo by proto vhodné, abyste vysvětlil, proč úmyslně občany uvádíte v omyl, neboli proč jim lžete.

Lukáš Rokos


Proč skutečnosti, které vám vadily u záměru v Braníku a proti kterým jste se vymezovali, vám nyní nevadí u záměru v Hodkovičkách. Požádal bych vás, abyste se ve svém hodnocení drželi pouze zastavitelné části obou území, to znamená stavebních parcel, v případě Braníku to bylo zhruba 22 tisíc m², v případě Hodkoviček je to zhruba 27 tisíc m². Podotýkám to proto, abyste v předpokládané obhajobě záměru v Hodkovičkách neutíkali k argumentaci, že současně s výstavbou sídliště vznikne i park a plocha pro sport. Tato skutečnost není dobrou vůlí developera ani výsledkem nějakého vyjednávání starosty či někoho jiného z rady, ale jednoznačně to vyplývá z regulativu územního plánu

Luboš Dopita


Stojím tady proto, protože občané jsou zoufalí ze situace, které momentálně čelí. V Hodkovičkách se má teď řešit záměr, který je druhý největší po Kavčích Horách, má tam vzniknout až 500 bytů. Dneska ten záměr je ve stavu procesním, kdy byla podána žádost o územní rozhodnutí a z našeho pohledu radnice Prahy 4 nedostatečně komunikuje vůči veřejnosti o tomto záměru. Veřejnost s ním nebyla řádně seznámena, aby se vyjádřila. Proč nekomunikujete veřejně o těchto velkých záměrech, aby veřejnost posoudila, zda je to v souladu s tím, co veřejnost snese, potřebuje, a proč jste k tomuto projektu nepřizvali veřejnou obec, urbanisty, architekty a další obyvatele, kteří se k tomu můžou vyjádřit.

Jan Hevessy


My jsme mezi lidmi na rozdíl od vás skutečně chodili, mluvili jsme s nimi. A mohu říci, že jsou občané další masovou výstavbou znepokojeni a často znechuceni. A znechuceni jsou tím, jak bezohledně se tu jedná jak ze strany developera, tak ze strany radnice Prahy 4. Nikdo neřeší dopravu, občanskou vybavenost, nikdo neřeší životní prostředí.

Eva Leitnerová


My jsme se k projektu Hodkovičky Nad řekou vyjadřovali a dávali jsme námitky zejména ke hmotě toho projektu. A na základě toho, co nám bylo představeno, jsme po radě, po komisi požadovali, aby ten projekt jako celek zamítla. To se bohužel nestalo a rada městské části pouze 14. června tohoto roku přijala usnesení, ve kterém stanovila několik dílčích podmínek developerovi. Ale jaké bylo naše překvapení, když následující den, tak z těchto podkladů jednoduše vyplývá, že tyto podmínky nechce respektovat, nechce je dodržet. Jednou z těch podmínek bylo, aby byla provedena EIA pro celý projekt, to znamená jak pro první a druhou etapu. To se bohužel nestalo.

Tomáš Papáček


Videozáznam:

Celý záznam níže :(Stenografický záznam.)

Pan Lukáš Rokos:

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, jmenuji se Lukáš Rokos, bydlím v Praze 4, V Hodkovičkách, tedy v Braníku, a jsem členem občanského Spolku bydlení v Hodkovičkách. V zářijovém čísle časopisu Vaše čtyřka jsem si přečetl medailonek pana starosty Štěpánka, ve kterém říká, jak je zásadně proti velkým developerským projektům v Praze 4, jak podporuje občany a občanské spolky proti megalomanským výstavbám, mimo jiné výslovně i v Hodkovičkách. Informoval jsem se osobně u šéfredaktorky tohoto časopisu paní Kůrové, a ta mi sdělila, že tento článek zaslala přímo radnice a oni ho pouze v nezměněné podobě otiskli. V Hodkovičkách fungují dva spolky, které se tímto tématem zabývají. Nejen že pan starosta ani jeden z nich nepodporuje, ale vůbec s nimi nekomunikuje. V Hodkovičkách má podle veřejně dostupných informací vzniknout jeden megalomanský projekt, bytový objekt Hodkovičky Nad řekou. Proti tomuto projektu pan starosta ale vůbec nebojuje, naopak ho přímo podporuje. Proto bych se vás, pane starosto, rád zeptal, jaké jsou ty další megalomanské projekty, proti kterým v Hodkovičkách bojujete a jakým způsobem proti nim bojujete. My o žádných developerských projektech, proti kterým byste vystupoval a podporoval v boji proti nim ony dva spolky, nevíme. Bylo by proto vhodné, abyste vysvětlil, proč úmyslně občany uvádíte v omyl, neboli proč jim lžete. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad občanů.)

Pan Luboš Dopita:

Dobrý den, vážení zastupitelé. Jmenuji se Luboš Dopita. Já mám dotazy na členy Rady městské části Praha 4, jmenovitě na pana starostu Štěpánka a na paní radní Alžbětu Rejchrtovou, Adélu Gjuričovou a paní Ivu Kotvovou. První dotaz zní: Jaký rozdíl dle vašeho hodnocení je mezi stavebním záměrem v Hodkovičkách Nad řekou a mezi stavebním záměrem Obytný soubor Braník v původní podobě, v kapacitě dle kódu G. Dotaz č. 2 zní: Proč skutečnosti, které vám vadily u záměru v Braníku a proti kterým jste se vymezovali, vám nyní nevadí u záměru v Hodkovičkách. Požádal bych vás, abyste se ve svém hodnocení drželi pouze zastavitelné části obou území, to znamená stavebních parcel, v případě Braníku to bylo zhruba 22 tisíc m², v případě Hodkoviček je to zhruba 27 tisíc m². Podotýkám to proto, abyste v předpokládané obhajobě záměru v Hodkovičkách neutíkali k argumentaci, že současně s výstavbou sídliště vznikne i park a plocha pro sport. Tato skutečnost není dobrou vůlí developera ani výsledkem nějakého vyjednávání starosty či někoho jiného z rady, ale jednoznačně to vyplývá z regulativu územního plánu a ze skutečnosti, že developer vlastní 6 hektarů, tudíž 3 hektary jsou zastavitelné pro komerční, administrativní a bytovou výstavbu a 3 hektary jsou explicitně určeny pouze pro využití sport a zeleň městská. Prosil bych, abyste akcentovali hledisko urbanistické, hledisko vhodnosti záměru pro dané území vzhledem k charakteru zástavby, a především stabilizované zástavby, hledisko dopravní, hledisko dopadu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel. Děkuji. (Potlesk z řad občanů.)

Pan Jan Hevessy:

Děkuji. Dobrý den. Vážení zastupitelé, vážené dámy, vážení pánové, mé jméno je Jan Hevessy, jsem rezidentem Hodkoviček v Praze 4 a zároveň jsem členem Spolku bydlení v Hodkovičkách. Stojím tady proto, protože občané jsou zoufalí ze situace, které momentálně čelí. Já bych rád přednesl nějaká čísla. V Hodkovičkách se má teď řešit záměr, který je druhý největší po Kavčích Horách, má tam vzniknout až 500 bytů. Dneska ten záměr je ve stavu procesním, kdy byla podána žádost o územní rozhodnutí a z našeho pohledu radnice Prahy 4 nedostatečně komunikuje vůči veřejnosti o tomto záměru. Veřejnost s ním nebyla řádně seznámena, aby se vyjádřila. Odborná veřejnost nebyla přizvána. Urbanisté se nevyjádřili. V podstatě ten projekt schválili komunální politici a dneska je to ve stavu, kdy my se ptáme, proč. Rád bych vytáhl jeden bod z koaliční smlouvy, kdy v koaliční smlouvě je uvedeno, že „veřejné diskuse o nových rozvojových a stavebních záměrech se mají provádět“. Co je většího, než obytný soubor v Hodkovičkách s 500 byty? Proč veřejnost není řádně informována a pochybuji, že o tomto projektu víte vy všichni. Toto má vzniknout ve vilové zástavbě. (Ukazuje nákres.) Moje otázka a interpelace na Radu městské části Praha 4 zní: Proč nekomunikujete veřejně o těchto velkých záměrech, aby veřejnost posoudila, zda je to v souladu s tím, co veřejnost snese, potřebuje, a proč jste k tomuto projektu nepřizvali veřejnou obec, urbanisty, architekty a další obyvatele, kteří se k tomu můžou vyjádřit. Děkuji. (Potlesk z řad občanů.)

Paní Helena Kameníková:

Dobrý den. Vážený pane starosto, vážená rada, vážení přátelé. Jsem občankou Prahy 4 už téměř 80 let. Zažila jsem tam mnoho věcí jak za války, tak i za totality, ale nezažila jsem takovou věc, abych se zklamala v našich představitelích, aby nám neřekli nic o tom, co chtějí dělat s naším okolím. Můj dědeček ve 27. roce postavil domek pro své zaměstnance, protože tam měl zahradu a pole, o to jsme přišli, ale to není to nejdůležitější. Ale důležité je to, že jsme tam bydleli v klidném a hezkém prostředí. A teď asi 20 metrů od našeho domku, který je vysoký asi 10 nebo 11 metrů, má stát devítiposchoďový betonový barák ve dvou kusech, pak tam mají stát ještě nějaké menší. Když mě zvala ta developerská firma na pohovor, tak mi říkali, že u Modřanské budou stát nějaké domy, které budou asi pětiposchoďové. Oni říkají sedmiposchoďový, ale to, že postaví v zátopovém pásmu dvě podlaží garáží, které potom zahrnou zemí, tak už to bude podzemní garáž, ale zatím to bude na tom místě, kde je to zátopové pásmo. Moje sestřenice si kousek dál chtěla postavit maringotku, a to jí nedovolili, že je to zátopové pásmo, ale tady chtějí postavit betonové sídliště v tak obrovském rozměru, jak ukazoval můj předřečník. Já bych vás moc prosila, kdybyste se nás zastali, protože strašně mě zklamal náš pan starosta, my jsme mysleli, že zelený chce zelené prostředí a že chtějí, abychom bydleli v hezkém prostředí, a ne, že nám postaví – za prvé že schválí G, což si představte, že tam může stát i 21poschoďový barák. O tom jsme se dověděli úplně náhodou, protože je to smůla, že to je ze zákona, ale já nevím, jestli bych si měla najmout někoho, kdo bude stát před městskou částí a číst tam ty všechny vývěsky, když my nevíme, že tam máme jít číst. A že bych tam každý den musela chodit – to tedy mám rozhodně jinou práci. A ani mě to nenapadlo. A když jsem se kdysi ptala na stavebním odboru, co tam bude, protože nás to zajímalo, tak mi řekli, že sportovní vyžití, že to je zátopové pásmo. Tak bych vás moc prosila, kdyby i pan starosta přehodnotil svůj přístup a zastal se nás, abychom mohli bydlet spokojeně, aby tam samozřejmě něco postavili, ale ne takovéhle příšerné, betonové, veliké, aby mi koukali rovnou do komína. Děkuji. (Potlesk z řad občanů.)

Paní Eva Leitnerová:

Dobrý den, Eva Leitnerová z Hodkoviček. Interpelace je k projektu Hodkovičky Nad řekou. Řeknu čísla, během 14 dnů od informační schůzky pro občany Hodkoviček jsme dosud dostali 1360 podpisů pod petici celkem proti tomuto projektu. Z toho je 623 lidí pouze z Hodkoviček. My jsme mezi lidmi na rozdíl od vás skutečně chodili, mluvili jsme s nimi. A mohu říci, že jsou občané další masovou výstavbou znepokojeni a často znechuceni. A znechuceni jsou tím, jak bezohledně se tu jedná jak ze strany developera, tak ze strany radnice Prahy 4. Nikdo neřeší dopravu, občanskou vybavenost, nikdo neřeší životní prostředí. Otázky na pana starostu: Je vám jedno, pane starosto, že 623 lidí z Hodkoviček je proti? Co těm lidem odpovíte a co jim vzkážete? Děkuji. (Potlesk z řad občanů. – Poznámky v sále.)

Pan Tomáš Papáček:

Dobrý den. Vážení zastupitelé, vážené dámy a pánové. Moje jméno je Tomáš Papáček, jsem ze spolku Přátelské Lysiny, který v té lokalitě působí ne teď v rámci projektu Hodkovičky Nad řekou, ale už zhruba pět let, takže za sebou máme nějakou historii. My jsme se k projektu Hodkovičky Nad řekou vyjadřovali v rámci veřejného projednávání a dávali jsme námitky zejména ke hmotě toho projektu. A na základě toho, co nám bylo představeno, jsme po radě, po komisi požadovali, aby ten projekt jako celek zamítla. To se bohužel nestalo a rada městské části pouze 14. června tohoto roku přijala usnesení, ve kterém stanovila několik dílčích podmínek developerovi. Ale jaké bylo naše překvapení, když následující den, kdy FINEP žádal stanovisko stavebního úřadu o vyjádření pro EIA, tak z těchto podkladů jednoduše vyplývá, že tyto podmínky nechce respektovat, nechce je dodržet. Jednou z těch podmínek bylo, aby byla provedena EIA pro celý projekt, to znamená jak pro první a druhou etapu. To se bohužel nestalo, protože FINEP u oznámení na odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy předložil pouze první etapu a tím docílil toho, že ten projekt byl posouzen jako podlimitní. To znamená EIA nebude provedena. Druhá podmínka byla, aby v rámci výstavby, a to už v rámci 1. etapy, byla postavena mateřská školka, což byl i náš jakoby úplně jeden z prvních požadavků, když jsme se dozvěděli o tom, že tam FINEP chce stavět developerský projekt. A víme o tom, že to není jediný projekt, který tam bude budován, tam těch projektů bude několik. Byli jsme ujištěni ze strany FINEPu i ze strany města, že se o tom jedná, že školka bude. A opět říkám, že v těch podkladech, které FINEP předložil odboru životního prostředí pro posouzení vlivu životního prostředí, tak o té školce není jediná zmínka. Třetí věc – my jsme chtěli, aby FINEP zpracoval 3D model toho projektu ideálně ve fyzické podobě, aby občané, obyčejní občané viděli, jak ten projekt skutečně bude vypadat. Takové bylo usnesení. Jaký je výsledek? Projekt doposud – pardon – model doposud zpracován byl (nebyl?). A na závěr chci říct, že FINEP už požádal o vydání územního rozhodnutí. Takže si kladu řečnickou otázku, kdy ten model dostaneme. Dostaneme ho, až ten objekt bude postavený? Nebo ho dostaneme s nějakým předstihem, aby se s ním veřejnost mohla seznámit? Na závěr si dovolím formulovat tři konkrétní dotazy na všechny jednotlivé členy rady. První dotaz? Jsou vám známy všechny výše uvedené skutečnosti, ze kterých vyplývá, že společnost FINEP nerespektuje usnesení rady? Druhá otázka: Jakým způsobem a v jakém termínu bude rada na tuto situaci reagovat? Poslední otázka: Budete v územním řízení navrhovat, aby městská část Praha 4 podala proti projektu námitky z hlediska celkového objemu 18. ZMČ 60 9. 11. 2016 projektu, tím je myšleno z hlediska těch navrhovaných kapacit firmou FINEP – 500 bytů, devítipatrové domy a tak dále, už to tady zaznělo. Děkuji za pozornost, to je z mojí strany všechno. (Potlesk.)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*