Tisková zpráva: Developerský projekt podporovaný starostou Prahy 4 Petrem Štěpánkem si důvěru občanů nezískal

Tisková zpráva


Radniceobcane2 M.Č. Prahy 4 v čele se starostou Petrem Štěpánkem zprostředkovala dne 12.12.2016 veřejné setkání k projektu „Hodkovičky nad řekou“.

Vyslechnout si záměry developera společnosti FINEP CZ a.s. přišlo cca 250 občanů, někteří zastupitelé a radní Prahy 4 a pan starosta. Setkání bylo moderováno za Radnici Prahy 4 Štěpánkou Duchkovou. Kdo by se obával přílišných emocí, byl by překvapen. Výměna názorů byla sice ostrá, ale udržela si po celou dobu svou kultivovanost. Atmosféra se ale dala krájet.

Po úvodním slovu pana starosty, ze kterého byla zřejmá jeho podpora uvedeného projektu, se slova ujali zástupci developera, kteří přítomné blíže seznámili se svými záměry v Hodkovičkách. Poté začala diskuse nad uvedeným projektem. Po zhruba 90ti minutách bylo zřejmé, že developer ani za pomoci pana starosty a radní pro územní rozvoj občany nepřesvědčil o tom, že uvedený projekt by byl přínosem i pro současné obyvatele Hodkoviček a přilehlých městských čtvrtí a nikoliv pouze pro investora.

K tomuto projektu navíc dne 5.12.2016 zasedala komise pro územní rozvoj a výstavbu a usnesla se, že investor a výkonný developer neplní podmínky stanovené radou ze dne 14.6.2016, a že je potřeba projekt vrátit na začátek.

Developer však na tomto setkání ujišťoval 250 občanů, že splnil všechny podmínky usnesení rady, čemuž starosta Mgr. Petr Štěpánek (strana zelených) s radní pro územní rozvoj Mgr. Alžbětou Rejchrtovou (strana zelených) jen nečinně přihlíželi. Za občany se nepostavili, a to i přesto, že rozhodnutí komise je jim známo minimálně týden.  Místo toho starosta přítomným oznámil, že smlouva s developerem byla uzavřena pár dnů před veřejným setkáním s občany.

Otázkou tedy zůstává, proč k tomuto setkání došlo až v době, kdy již je s investorem na daný projekt uzavřená smlouva, nad níž je mnoho otazníků. Smlouva byla uzavřena v době, kdy bylo pod peticí proti projektu podepsáno min 2 700 Pražanů a kdy bylo panu starostovi známo, že jeho smluvní partner neplní ani podmínky stanovené Komisí a ani podmínky určené Radou. S ohledem na tuto skutečnost se ptáme, co bylo účelem veřejného setkání, kdy již má pan starosta s developerem vše zasmluvněno, a tak je zcela zřejmé, že názory pár tisícovek občanů nejsou alespoň v tomto případě podstatné.

Občané se však i přes nepochopitelné kroky pana starosty nevzdávají a hodlají se nadále bránit a to na zastupitelstvu dne 16.12.2016 od 14:00 (prostory Nuselké radnice na Praze 4), na kterém má být projednána jejich petice.

Spolek Bydlení v Hodkovičkách

1 Komentář

 1. Podle sdělení na uvedeném veřejném projednání projektu „Hodkovičky nad řekou “ , kterého jsme se zúčastnili dne 12.12.2016 bylo avizováno firmou FINEP ,že dne 14.12.2016 od 15,00 hod. bude podáno vysvětlení a to před školou Jitřní . Toto proběhlo a poadovali jsme následující vysvětlení,které považujeme za zásadní:

  – v prezentaci se stále jen hovoří o počtu t.zv. nadzemních podlaží , který pro nás ve druhé etapě výstavby nemá být 4 NP + ustupující patro . Stále se však ztrací okolnost , že toto neni počítáno od skutečného terenu , ale , že zde jsou ještě vždy min.další dvě podlaží prohlašované za podzemní a to vzhledem ke „triku“, kdy okolní teren bude nasypán .
  Čili nejde tedy o původně slibovanou výšku , ale o domy vlastně o min 7mi podlažích . Toto dosud se nikde výraznějí nezdůrazňuje . ( Pouze jeden pán toto v otazkách uvedl a to požadavk absolutní výšky budov ne vztahu k ulici Modřanské ) .
  Čili jde o klamnou informaci , neboť zástupci FINEP nám toto nebyli schoni vysvětlit a dát přijatelnou odpověď .

  – požadovali jsme dále předložení kordinační situace , neboť je zásadní jakým způsbem bude nebo je projektem ( do kterého asi nemáme možnost nahlédnout ) řešeny otazky kanalizace , odvod dešťových vod,odvodnění komunikací a parkovacích ploch , připojení na zdoj vody- odkud , plyn , elektřinu atd. Je vyloučené , aby toto bylo připojováno na stavájící sítě v Hodkovičkách .

  Je zjevné , že úprava územního plánu na území SV- G je účelová – viz na př. stavby Festo a prodejna vozidel, kde tyto byly limitovány , podle našeho názoru územním plánem na výšku max. staveb o 4.NP ,avšak od stávajícho terenu .

  S pozdravem
  ing.karel Cihelna, AI
  stavitel Zdeněk Hanuš

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*