Tisková zpráva: Výsledek zasedání zastupitelstva MČ Praha 4 dne 16. 12. 2016

15578054_2354543584687085_4909128361304790023_oZasedání zastupitelstva bylo velmi emotivní a starosta byl občany vyzván, aby složil svou funkci. Zastupitelé Prahy 4 přesto podpořili developera. Ty slabší, občany, hodili přes palubu.
Zastupitelé Prahy 4 se většinou shodli pouze na dvou usneseních: Bereme petici na vědomí a developer neplní podmínky. Veřejnost se dále odmítá podrobit skandálnímu rozhodnutí pražských politiků za „vlády“ Pavla Béma z roku 2010. Odmítá nést důsledky znehodnocení území a zodpovědnost za éru, kdy se kšeftovalo se státními pozemky.

Projednání petice zastupitelstvem, kterou podepsalo více než 3000 obyvatel Prahy, bylo pro obyvatele Hodkoviček prvním větším střetem mezi volebními proklamacemi jednotlivých politických stran či hnutí, morální soudržností a reálným jednáním jimi zvolených zástupců.
Ti, co očekávali podporu větší části zastupitelstva, byli jistě z výsledku jednání zklamaní. Zastupitelstvo vzalo petici na vědomí a zároveň konstatovalo, že developer neplní podmínky stanovené Radou M.Č Prahy 4.

875_thumbHlavním účelem petice však bylo dát zastupitelům Prahy 4 šanci postavit se za své obyvatele a napravit špinavosti vzniklé v roce 2010 za éry Pavla Béma, kdy bez odpovídajících urbanistických studií, tedy jen na základě „politického rozhodnutí”, došlo najednou v tichosti ke změně územního plánu povolujícího současnou devastaci Hodkoviček, která umožňuje ve vilové zástavbě postavit sídliště s více než 500 byty.

Odbornou oporu názorům místních obyvatel o nepřijatelnosti současné podoby developerského projektu Hodkovičky nad řekou přináší nejen vyjádření jednotlivých uznávaných urbanistů, ale též vypracovaná urbanistická studie „V Náklích“ z roku 2007 a také připravovaný Metropolitní Plán, který v daném území počítá pouze se zástavbou do výše dvou až čtyř nadzemních podlaží. Nelze též opominout více než tři tisíce podpisů pod projednávanou peticí s jasně formulovaným stanoviskem místních obyvatel, že chystaný developerský projekt v jeho současné podobě v Hodkovičkách nechtějí, jelikož je pro dané území předimenzovaný.

Proklamace starosty Mgr. Petra Štěpánka a jeho souputníků o tom, že současná podoba projektu je výsledkem jednání mezi veřejností a developerem je zcela urážející a lživá. První veřejné jednání radnice Prahy 4 s místními obyvateli se událo až dne 12. 12. 2016, tedy v době, kdy již bylo pod peticí podepsáno vice než tři tisíce obyvatel a kdy již pan starosta měl s developerem podepsanou smlouvu a nadto pouhé 4 dny před jednáním zastupitelstva dne 16. 12. 2016. Smlouvu podepsal i přes nesouhlasné stanovisko Komise pro místní rozvoj, která jasně říká, že developer neplní podmínky stanovené nejen Komisí pro místní rozvoj ale také Radou Prahy 4 a spolky. Konkrétně se jedná např. o obcházení zákona zjištění vlivu projektu na životní prostředí tzv. EIA, která zřejmě není pro “zeleného” starostu nikterak důležitá. Uzavřená smlouva je pro občany nevýhodná, výhodná naopak pro developera.

15493520_2354543508020426_3589777392111433433_oZaprodat místní obyvatele za jednu školku o třech třídách za projekt, který způsobí znehodnocení území, urbanistických hodnot, a ve kterém dojde k nárůstu až o dva tisíce obyvatel, zaprodat je za revitalizaci parku, kterou by developer stejně musel učinit, nelze přece v civilizované společnosti považovat za úspěch jednání. A docílit výměny pětiset bytů co do výšky za pět set bytů co do šířky, to už je úplný výsměch všem slušným lidem. Navíc, prezentovaná výška nadzemních podlaží 4-7NP je klamavá, jelikož podzemní podlaží jsou umístěna nad stávajícím terénem. Reálná výška objektů je tedy 5 až 9NP. Nelze opominout další fakt a tím jsou další již realizované nebo připravované developerské projekty v Hodkovičkách či blízkém okolí, které též budou mít široký dopad, o kterém se však též veřejně nemluví. Jistou nadějí během jednání zastupitelstva byl pro místní obyvatele návrh předsedkyně komise pro Územní rozvoj a výstavbu paní Akad. arch. Jaromíry Eismannové, která navrhla zastupitelstvu přijmout následující znění usnesení: „Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky usnesení Rady M.Č Prahy 4 – vydat nesouhlasné stanovisko k projektu do územního řízení OS Hodkovičky nad řekou, celý záměr znovu projednat s občany a v komisích a v Radě M.Č. Praha 4.“ Avšak i tento návrh byl pro současné vedení radnice a další zastupitele zcela nepřípustný. Proč? Vzpomeňme na předvolební kampaně a billboardy mluvící a slibující občanům jejich aktivní účast, na billboardy o otevřenosti radnice a tvrzení, že se má veřejnost zapojovat do vytváření podoby města, ve kterém žijí. Výsledek pro místní obyvatele a širší veřejnost? Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že veřejnosti se developerský projekt nelíbí, a že rozhodně není v jejím zájmu. Za to je jistě v zájmu developera, který ani nemusí plnit podmínky k tomu, aby s ním “zelený” pan starosta uzavřel “pro koho tedy” výhodnou smlouvu.

876_thumbVětšina volených zástupců, která hodila místní v této první větší bitvě přes palubu, si však neuvědomuje, že místní obyvatelé se nehodlají tak jednoduše vzdát a podrobit se dalším politickým rozhodnutím, která hájí všechny možné zájmy jen ne ten veřejný. Jistě velkým úspěchem místních je zájem médií, díky kterému mohou zprostředkovat všem ostatním, co se skutečně v Hodkovičkách děje, neboť např. Časopis Tučňák (vydávaný Radnicí Prahy 4) i přes mnohé urgence obyvatel Hodkoviček dosud občany Prahy 4 o projektu, který měl být vlastně s veřejností projednáván, dosud vůbec neinformoval. Proč asi?
Děkujeme médiím, novinářům, reportérům, odborníkům, veřejnosti a části zastupitelů za jejich úsilí, pomoc a také, že lidem dávají naději.

Za veřejnost, Kontakt pro média
Spolek Bydlení v Hodkovičkách

Jan HEVESSY

www.bydlenivhodkovickach.cz
www.facebook.com\bydlenivhodkovickach

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*