Dopis Radě M.Č P4: Projekt Hodkovičky Nad řekou (FINEP) – žádost o revizi usnesení Rady MČ Praha 4

Hodkovičky Nad řekou - EIA
Hodkovičky Nad řekou - EIA

Dopis adresovaný radě m.č. Prahy 4 ze dne 7.10.2016.

———————————————

Vážené dámy a pánové,

obracíme se na Vás jako na členy Rady MČ Praha 4 a Komise pro územní rozvoj a dovolujeme si Vás jménem spolků Přátelské Lysiny a Bydlení v Hodkovičkách informovat o žádosti o poskytnutí informací (106), kterou jsme dnes podali na podatelně MČ Praha 4 (viz příloha). Jedná se o dvě žádosti, které se vztahují k developerskému projektu společnosti FINEP nazvanému Hodkovičky Nad řekou (areál bývalých skleníků). První žádost je zaměřena na usnesení Rady MČ Praha 4 ze dne 14. 6. 2

Hodkovičky Nad řekou - EIA
Hodkovičky Nad řekou – EIA

016 (viz příloha), ve kterém rada definovala své podmínky pro případné souhlasné stanovisko s tímto projektem. Druhá žádost je zaměřena na proces posuzování tohoto záměru s pohledu vlivu na životní prostředí – EIA (viz příloha).

Uvedené žádosti prosím vnímejte i jako otevřené dopisy, kterými bychom se rádi vymezili k aktuálnímu stavu posuzování celého projektu. Velmi proto oceníme jakékoliv Vaše osobní stanovisko, tj. vyjádření i mimo rámec oficiálního zpracování obou žádostí.

Řadě z Vás je jistě již známo, že společnost FINEP podala koncem července 2016 na OŽP MHMP oznámení, ve kterém projekt předložila k posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí. FINEP však v oznámení uvedl pouze jeho první etapu. To je v jasném rozporu s usnesením rady, která požadovala posouzení celého záměru jako celku. tj. včetně druhé etapy. Na základě tohoto postupu označil OŽP MHMP tento záměr za podlimitní, čímž ho vyloučil z procesu EIA. Jednou z dalších podmínek rady vůči firmě FINEP bylo rovněž zpracování a zveřejnění fyzického modelu celého projektu. Ani tato podmínka dosud nebyla  splněna. Předloží snad FINEP svůj model až poté, co bude projekt dokončen? Na závěr všeho pak FINEP koncem září již dokonce podal na stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí. Za této situace nyní zástupce společnosti FINEP, pan Ing. Josef Pavlík zahájil intenzivní komunikaci s reprezentanty města….s jakým záměrem (pan Pavlík je bývalý vedoucí OŽP MHMP, tj. odboru, který nyní záměr firmy FINEP označil za podlimitní)?

Ptáme se, jaký má mít za této situace MČ Praha 4 a její politická reprezentace respekt a věrohodnost před občany a voliči? Ukazuje se totiž, že společnost FINEP není ochotna akceptovat stanovené podmínky. Požadujeme proto, aby Rada MČ Praha 4 revidovala (zrušila) své usnesení z června letošního roku a s veřejností projednala a následně schválila nové podmínky, které budou skutečně reflektovat zájmy obyvatel Hodkoviček, a to jak z hlediska celkové hmoty projektu, tak i z hlediska vybalancování funkce bytové a nebytové!

Závěrem si dovolujeme vyzvat starostu MČ Praha 4, pan Ing. Mgr. Petra Štěpánka CSc. (TROJKOALICE), aby v co možná nejkratším termínu inicioval schůzku se spolky a občany Hodkoviček a osobně s nimi projednal další postup. Děkujeme  

161006 Žádost o informace [usnesení rady]

161006 Žádost o informace [EIA]

160614 Usnesení Rady MČ k projektu FINEP

160922 Stanovisko Odboru ŽP MHMP (EIA)

S pozdravem

Ing. Tomáš Papáček

člen výboru spolku Přátelské Lysiny

602 667 371

a

Ing. Jan Hevessy

předseda spolku Bydlení v Hodkovičkách

www.bydlenivhodkovickach.cz

605 221 597

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*