Účel Spolku

Základními účely spolku jsou:

a)prosazování a hájení zájmů obyvatel a přátel městské části Prahy 4 – Hodkovičky,

b)ochrana přírody, krajiny, životního prostředí,

c)sledování a ovlivňování výstavby v městské části Prahy 4 Hodkovičky,

d)prosazování, aby jednotlivé developerské projekty v městské části Prahy 4 a přilehlého okolí byly posuzovány městskou částí Praha 4 komplexně, t.j. ve vzájemném vlivu a dopadu na obyvatele Prahy 4 a přilehlých městských částí,

e)prosazování a ochrana veřejných zájmů,

f)jednání s příslušnými orgány městské a státní správy či jinými organizacemi ve věcech cílů Spolku,

g)poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti ochrany životního prostředí,

h)ochrana urbanistických a architektonických hodnot zástavby (funkční a vyvážené celky) a ochrana architektonického obrazu městské části Prahy 4 Hodkovičky,

i)ochranu památek a architektonického charakteru zejména městské části Praha 4,

j)organizování společenských, kulturních a sportovních akcí