Většina členů Komise pro územní rozvoj a výstavbu se postavila za občany

Vážení sousedé, vážení občané Prahy 4,

při hájení veřejného zájmu většinou upozorňujeme na nepravosti, nekalosti a žádáme o sjednání nápravy, což nejsou primárně pozitivní úkony, ale mají přinést pozitivní výsledek – a to je náš společný cíl. Jak spolků, tak občanů. V souvislosti s projektem „Hodkovičky nad řekou“ je toho pozitivního málo a radnice M.Č. Prahy 4 v čele se stranou Zelených se za občany zatím nepostavila. A to ani na včerejším veřejném setkání.

Je nám tedy radostí oznámit vám první pozitivní vlaštovku v podobě korektního přístupu a zdravého zhodnocení situace ze strany komise územního rozvoje a výstavby k projektu „Hodkovičky nad řekou“.

Komise rady pro územní rozvoj a výstavbu zasedala dne 5.12.2016. Na písemnou žádost zástupců spolku Bydlení v Hodkovičkách a spolku Přátelské Lysiny zařadila komise projekt „Hodkovičky nad řekou“ na program jednání.

Komise se jednohlasně shodla na tom, že Developer neplní podmínky stanovené radou. A většina členů komise se shodla na tom, že je projekt potřeba vrátit na začátek.

Usnesení komise:

1/ Komise nepovažuje požadavky městské části Praha 4 dle usnesení č. 12R-623/2016 ze dne 14.6.2016 k záměru Hodkovičky nad řekou za splněné. Přítomno 7 členů komise – hlasování pro návrh : 7 – pro; 0 – proti; 0- se zdržel: návrh usnesení byl přijat.

2/ Protože společnost VERANO REAL k.s. spolu s výkonným developerem FINEP CZ a.s. nesplnila usnesení č. 12R-623/2016 ze dne 14.6.2016 k záměru Hodkovičky nad řekou, požaduje komise, aby Rada městské části Praha 4 revokovala uvedené usnesení a stavební záměr znovu od začátku projednala. Přítomno 7 členů komise – hlasování pro návrh : 5 – pro; 0 – proti; 2- se zdrželi: návrh usnesení byl přijat

Níže uvedení zastupitelé podpořili občany, hlasovali pro:

– Akad.arch. Jaromíra Eismanová, předsedkyně komise (TOP09)

– Ing. Marie Jelínková

– Pavel Caldr (PRO PRAHU)

– Ing. Jiří Bodenlos (ČSSD)

– Ing. Viktor Janouškovec (STAN-Tučňák)

Nepodpořili občany, zdrželi se hlasování

– Mgr. Jan Slanina (z veřejnosti)

– Ing. Zdeněk Kovařík (ODS)

V tomto kontextu je patřičné neopomenout včerejší veřejné projednávání projektu „Hodkovičky nad řekou“. Investor včera ujišťoval přibližne 250 občanů, že splnil všechny podmínky usnesení rady, čemuž starosta Mgr. Petr Štěpánek(strana zelených) s radní pro územní rozvoj Mgr.Alžbětou Rejchrtovou (strana zelených) jen nečinně přihlíželi. Za občany se nepostavili a to i přesto, že rozhodnutí komise je jim známo minimálně týden. Naopak pan starosta minulý týden s developerem uzavřel pro občany nevýhodnou smlouvu a to i přes jasný nesouhlas více než tří tisíc občanů Prahy vyjádřený v petici .

Doufáme, že rada M.Č bude respektovat požadavek komise a upustí od toho prosazovat projekt „Hodkovičky nad řekou“ proti veřejnosti silou a vrátí jeho projecdnání na začátek.

Celý zápis je zde:

http://www.praha4.cz/file/7cu21/ZAPIS-20-zasedani-Komise-uzemniho-rozvoje-a-vystavby-5-12-2016.pdf

Pokud se naši zastupitelé zasadí o dobrou věc, je dobré o tom dát vědět. Budeme rádi, pokud tuto informaci sdělíte svým přátelům a známým.

Pozn. Komise = poradní orgán rady

S přátelským pozdravem,

Spolek Bydlení v Hodkovičkách

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*